woensdag 11 januari 2023

OPDRACHTEN ONLINE - ALGEMENE LEDENVERGADERING + NIEUWJAARSRECEPTIE - LID WORDEN

 

Jaaropdracht 2023 en dubbele opdracht "Minimalisme en patronen" nu online

Op de clubbijeenkomst van donderdagavond 5 januari jl. gaf Fred uitleg bij de nieuwe jaaropdracht voor 2023 en bij de huidige dubbele opdracht “Minimalisme en patronen in de fotografie”, die tot eind februari a.s. loopt.

Was je er die avond niet bij of wens je de toelichtingen nogmaals rustig door te nemen ? Dat kan, want deze staan inmiddels online. 

Klik (Ctrl + klik) daartoe op de desbetreffende startpagina’s van deze presentaties : 

 
 

Alvast heel veel succes !!

De stuurgroep

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie


We nodigen je uit hierbij uit tot de clubbijeenkomst op DONDERDAGAVOND 19 JANUARI A.S. OM 19 UUR 30 in de vertrouwde Oranje Zaal van het Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck aan de Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene (Sas) voor de:
 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING


Op de agenda :
1. Verwelkoming;
2. Moreel verslag over het kalenderjaar 2022;
3. Aanpassing van artikel 6 en van artikel 11 van de statuten;
3. Vaststelling van de lidmaatschap bijdrage;
4. Goedkeuring van de rekening tot eind 2022;
5. Vaststelling van de begroting voor het kalenderjaar 2023;
6. Belasting van drie leden met de stuurgroep en bepalen van de bevoegdheden van de stuurgroep;
7. Aanpassing van artikel 3 van de statuten;
8. Varia.
 
Na de  algemene ledenvergadering bekijken we nog de foto's van het bezoek bij de brandweer en de rookfotografie (deze kunnen via WeTransfer aangeleverd worden bij het secretariaat).

We sluiten de avond af met een nieuwjaarsreceptie (natje en droogje) aangeboden door de club.
 

Herinnering Lidmaatschap ISO 8450 

Als betalend lid van de Bredense Fotografieclub ISO 8450 geniet je niet alleen van de vele mogelijkheden die de clubwerking je gedurende het jaar biedt, maar ben je meteen ook verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. ISO 8450 is immers als groep aangesloten bij BREEDBEELD

De stuurgroep van ISO 8450 ontving recentelijk de vraag vanwege BREEDBEELD om ons voor het komend kalenderjaar 2023 opnieuw als groep bij hen aan te sluiten. Dit betekent meteen ook dat je lidmaatschap voor het jaar 2023 bij Fotografieclub ISO 8450 hernieuwd dient te worden. We vragen je dit voor 15 januari te willen doen zodat we ons tijdig in orde kunnen stellen bij Breedbeeld. Mocht je om één of andere reden je lidmaatschap niet willen vernieuwen voor 2023, geef ons dan een seintje. We blijven even goede vrienden en je blijft altijd welkom in de club.

Gevraagd wordt om het hernieuwen van het lidmaatschap online te willen doen, meer bepaald via de website van onze feitelijke vereniging. Daartoe kan je surfen naar https://www.iso8450.be/#Word-lid . Je vindt er het aanmeldingsformulier dat je, nadat je het volledig hebt aangevuld, doorstuurt naar het ledenbeheer van onze fotografieclub. Zo beschikt de stuurgroep meteen ook over je actuele gegevens. Ook nieuwe leden kunnen vanzelfsprekend gebruik maken van dit aanmeldingsformulier.

Dit aanmeldingsformulier is voor 2023 wat aangepast en aangevuld. Vooreerst wordt erin aandacht gevraagd voor het nieuw bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging. Verder wordt er ook op gewezen dat de legitimatiekaart van BREEDBEELD nu gedurende één jaar geldig blijft vanaf de datum van aanmaak ervan. Aangewezen is dan ook je huidige kaart te checken inzake de vervaldatum ervan en pas enige tijd daarvoor een nieuwe kaart aan te vragen. Tot slot werden ook de mogelijkheden voorzien om de stuurgroep te laten kennen dat je al dan niet je naam en voornaam en/of je foto’s opgenomen wenst te zien in de digitale publicaties van ISO 8450, kwestie van de bescherming van je privacy. 

En ja, ook nog zeer belangrijk in deze dure tijden : de lidmaatschapsbijdrage voor het kalenderjaar 2023 blijft behouden op € 25,00 !

maandag 2 januari 2023

WENSEN - NIEUWE OPDRACHT/UITDAGING - LID WORDEN

 


Nieuwe opdracht/uitdaging.
Minimalisme en patronen in de fotografie


Met het nieuwe jaar begint ook een nieuwe achtweekse cyclus in de werking van de fotografieclub. Op onze eerste bijeenkomst van het jaar starten we meteen ook met een nieuwe opdracht/uitdaging "minimalisme en patronen in de fotografie". Deze eerste opdracht/uitdaging loop van 05/01/2023 tot 28/02/2023.
 

Praktisch:

Wanneer: donderdag 5 januari, 20:00 – 22:30
Waar: Oranje Zaal, Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck, Pr. Elisabethlaan
47 te 8450 Bredene 
Beschrijving: Fred zorgt op de clubbijeenkomst voor een Powerpoint
presentatie met als onderwerp "Minimalisme en patronen in de fotografie".


Na de uiteenzetting krijgen de leden van Fotografieclub ISO 8450 een nieuwe dubbele opdracht mee : bezorg tegen uiterlijk 28 februari a.s. in het totaal zes foto's : drie minimalistische foto's en drie foto's met patronen.

Deze foto's kunnen zoals gebruikelijk worden doorgezonden naar fotografieclubiso8450@gmail.com, het liefst met gebruikmaking van WeTransfer.


Bij minimalistische Fotografie draait het om het schrappen van overtollige elementen, die de aandacht afleiden van het hoofdonderwerp. Hiermee vestig je de aandacht van de beschouwer op een of twee basiselementen en bepaal je tevens het 'kijkpunt' op de foto.
De thema-bepalende elementen op de foto moeten bij voorkeur in harmonie met elkaar zijn en elkaar niet tegenwerken. Door het durven te gebruiken van 'lege ruimte' op de foto ontstaat rust, harmonie en balans en meer focus op de basiselementen. Bij minimalistische fotografie gaat het vaak om interessante repeterende patronen, vormen of kleuren; in wezen een manier van ordenen. Grote lege vlakken en simpele composities kunnen voor zeer expressieve foto’s zorgen. Bewust gebruik van de 'negatieve' ruimte, de ruimte om het onderwerp (de 'positieve' ruimte) zorgt voor een adempauze en trekt het oog van de kijker naar het onderwerp. Ook bij straatfotografie kan het zinvol zijn om vanuit een minimalistisch oogpunt te werken. Het hectische straatleven is soms moeilijk over te brengen op een foto door de grote hoeveelheid elementen die in de scene voor komen.

Bij minimalistische fotografie is de vraag niet: wat zet ik op de foto, maar: wat laat ik weg op de foto en vooral dat 'weglaten' is nogal lastig in beeld te brengen...

 

Lidmaatschap ISO 8450 

Als betalend lid van de Bredense Fotografieclub ISO 8450 geniet je niet alleen van de vele mogelijkheden die de clubwerking je gedurende het jaar biedt, maar ben je meteen ook verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. ISO 8450 is immers als groep aangesloten bij BREEDBEELD

De stuurgroep van ISO 8450 ontving recentelijk de vraag vanwege BREEDBEELD om ons voor het komend kalenderjaar 2023 opnieuw als groep bij hen aan te sluiten. Dit betekent meteen ook dat je lidmaatschap voor het jaar 2023 bij Fotografieclub ISO 8450 hernieuwd dient te worden. We vragen je dit voor 15 januari te willen doen zodat we ons tijdig in orde kunnen stellen bij Breedbeeld. Mocht je om één of andere reden je lidmaatschap niet willen vernieuwen voor 2023, geef ons dan een seintje. We blijven even goede vrienden en je blijft altijd welkom in de club.

Gevraagd wordt om het hernieuwen van het lidmaatschap online te willen doen, meer bepaald via de website van onze feitelijke vereniging. Daartoe kan je surfen naar https://www.iso8450.be/#Word-lid . Je vindt er het aanmeldingsformulier dat je, nadat je het volledig hebt aangevuld, doorstuurt naar het ledenbeheer van onze fotografieclub. Zo beschikt de stuurgroep meteen ook over je actuele gegevens. Ook nieuwe leden kunnen vanzelfsprekend gebruik maken van dit aanmeldingsformulier.

Dit aanmeldingsformulier is voor 2023 wat aangepast en aangevuld. Vooreerst wordt erin aandacht gevraagd voor het nieuw bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging. Verder wordt er ook op gewezen dat de legitimatiekaart van BREEDBEELD nu gedurende één jaar geldig blijft vanaf de datum van aanmaak ervan. Aangewezen is dan ook je huidige kaart te checken inzake de vervaldatum ervan en pas enige tijd daarvoor een nieuwe kaart aan te vragen. Tot slot werden ook de mogelijkheden voorzien om de stuurgroep te laten kennen dat je al dan niet je naam en voornaam en/of je foto’s opgenomen wenst te zien in de digitale publicaties van ISO 8450, kwestie van de bescherming van je privacy. 

 

En ja, ook nog zeer belangrijk in deze dure tijden : de lidmaatschapsbijdrage voor het kalenderjaar 2023 blijft behouden op € 25,00 !

woensdag 14 december 2022

LIDMAATSCHAP ISO 8450 - PHOTO CHALLENGE 2023 - EERSTE FOTOCAFE - STUDIO

 

Lidmaatschap ISO 8450 

Als betalend lid van de Bredense Fotografieclub ISO 8450 geniet je niet alleen van de vele mogelijkheden die de clubwerking je gedurende het jaar biedt, maar ben je meteen ook verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. ISO 8450 is immers als groep aangesloten bij BREEDBEELD

Gezien het einde van 2022 alsmaar dichterbij komt, ontving de stuurgroep van ISO 8450 recentelijk de vraag vanwege BREEDBEELD om ons voor het komend kalenderjaar 2023 opnieuw als groep bij hen aan te sluiten. Dit betekent meteen ook dat je lidmaatschap voor het jaar 2023 bij Fotografieclub ISO 8450 hernieuwd dient te worden.

Gevraagd wordt om het hernieuwen van het lidmaatschap online te willen doen, meer bepaald via de website van onze feitelijke vereniging. Daartoe kan je surfen naar https://www.iso8450.be/#Word-lid . Je vindt er het aanmeldingsformulier dat je, nadat je het volledig hebt aangevuld, doorstuurt naar het ledenbeheer van onze fotografieclub. Zo beschikt de stuurgroep meteen ook over je actuele gegevens. Ook nieuwe leden kunnen vanzelfsprekend gebruik maken van dit aanmeldingsformulier.

Dit aanmeldingsformulier is voor 2023 wat aangepast en aangevuld. Vooreerst wordt erin aandacht gevraagd voor het nieuw bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging. Verder wordt er ook op gewezen dat de legitimatiekaart van BREEDBEELD nu gedurende één jaar geldig blijft vanaf de datum van aanmaak ervan. Aangewezen is dan ook je huidige kaart te checken inzake de vervaldatum ervan en pas enige tijd daarvoor een nieuwe kaart aan te vragen. Tot slot werden ook de mogelijkheden voorzien om de stuurgroep te laten kennen dat je al dan niet je naam en voornaam en/of je foto’s opgenomen wenst te zien in de digitale publicaties van ISO 8450, kwestie van de bescherming van je privacy. 

En ja, ook nog zeer belangrijk in deze dure tijden : de lidmaatschapsbijdrage voor het kalenderjaar 2023 blijft behouden op € 25,00 !

 

Photo challenge 2023: fotografeer alle letters van het alfabet

Voor het komend kalenderjaar schuift de stuurgroep van Fotografieclub ISO 8450 een nieuwe uitdaging naar voor, namelijk het fotograferen van alle 26 letters van het alfabet. De leden krijgen daartoe de tijd tot 31 december 2023.

 

Wanneer je door de stad of in de natuur wandelt, zie je overal vormen en figuren. Met deze nieuwe foto challenge is het de bedoeling om in deze vormen en figuren letters van het alfabet te herkennen en deze als dusdanig te fotograferen. De aldus gefotografeerde “lettertekens” moeten vanzelfsprekend ook herkenbaar zijn voor de kijker.

Hierbij ter inspiratie alvast een tweetal voorbeelden zoals je die op het web terugvindt :

 

Zoals je ziet, is het in eerste instantie de bedoeling om precies in de vormen en figuren die je tegenkomt de nodige lettertekens te herkennen en deze als dusdanig te fotograferen. Daarbij dient er naar gestreefd te worden om zo weinig mogelijk foto’s te nemen van bestaande letters uit reclameborden, vitrines en andere opschriften. De stuurgroep beseft maar al te goed dat deze nieuwe foto challenge tijd, geduld en inspiratie vergt. Vandaar dat deze uitdaging gedurende het volledig jaar 2023 loopt. 

De 26 individuele foto’s van evenveel letters kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2023 toegestuurd te worden naar fotografieclubiso8450@gmail.com, het liefst met gebruikmaking van WeTransfer.

Heel veel speur- en fotografie genot !

 

ISO 8450 eerste fotocafé


Tijdens het fotocafé worden ingezonden foto's besproken en worden allerlei fototips en informatie uitgewisseld. Ieder fotocafé heeft een bepaald thema waarvan foto's mogen ingezonden worden.
Deze keer is dat thema 'Schaduw en silhouet'. Er mogen voor 20/12/2022 via "WeTransfer" maximum 3 foto's van schaduwen (persoon, voorwerp, en gebouw) en 3 foto's van silhouetten (persoon, voorwerp, en gebouw) worden doorgestuurd naar:  
fotografieclubiso8450@gmail.com.
 
Deze foto's worden dan op donderdag 22/12 vanaf 20 uur in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum gezamenlijk met een natje en een droogje en besproken.

Als je de avond zelf niet kunt aanwezig zijn stuur dan toch je foto's door, we beperken ze op een latere datum dan met jouw persoonlijk.
 

Studio

De volgende studiosessie gaat door op donderdag 15/12 vanaf 19u30 in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum.

We gaan deze avond werken met een combinatie van studioflitsers en omgevingslicht.

Meebrengen:
  • Camera met opgeladen batterij
  • Portret of zoomlens
  • Statief
  • Eventuele GODOX Trigger.
Tot dan.
Marc

maandag 12 december 2022

FOTOSHOOT "CHRISTMAS CHARITY RIDE OUT" VESPACLUB OOSTENDE

 

Komende zaterdagnamiddag 17 december a.s. kunnen de geïnteresseerde ISO 8450-ers de koude temperaturen trotseren voor een fotoshoot van de zowat 150 deelnemers, gekleed als kerstman/vrouw, aan de "Christmas Charity Ride Out" van de Oostendse Vespaclub.

Wie van de leden beelden heeft geschoten, kan die steeds met WeTransfer doorsturen naar fotografieclubiso8450@gmail.com.


vrijdag 9 december 2022

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 VIERDE OP DE QUIZ VOOR BREDENSE VERENIGINGEN

Gisterenavond, donderdag 8 december jl., greep in het MEC Staf Versluys, na twee jaar corona-onderbreking, opnieuw de quiz voor erkende Bredense verenigingen plaats. 

Niet minder dan 44 ploegen zetten hun beste quizzers in. Zo was ISO 8450 succesvol present met twee ploegen. De fotografieclub waar het klikt, werd immers vierde en mocht een cheque van € 100,00 voor de clubkas in ontvangst nemen.

De stuurgroep dankt dan ook graag de deelnemers die de kleuren van ISO 8450 hebben verdedigd.

zondag 4 december 2022

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 TE GAST BIJ DE OOSTENDSE BRANDWEER

Afgelopen zaterdagnamiddag 3 december jl. bracht een delegatie van de Bredense Fotografieclub ISO 8450 een bezoek aan de brandweerkazerne aan de Velodroomstraat te Oostende.


De hobbyfotografen van ISO 8450 werden er hartelijk ontvangen door brandweersergeant Dirk Bouchot. Er was een lesmoment voorzien en aansluitend een rondleiding door de kazerne en het wagenpark, waarbij er tijd werd uitgetrokken voor de nodige kiekjes. 


Tijdens het lesmoment werden er enkele inzichten in de werkomgeving van de brandweerpost en nuttige preventietips gegeven. De leden van de fotografieclub konden zich daarna fotografisch uitleven bij een demonstratie van de grote ladderwagen, de ambulancevoertuigen, de brandweer- en duikersuitrustingen en nog veel meer.
Met niet alleen een pak praktische preventietips, maar ook met heel wat sprekende foto’s werd een interessante namiddag aan de brandweer van Oostende afgesloten. De stuurgroep van ISO 8450 wenst dan ook langs deze weg sergeant Dirk Bouchot en zijn bereidwillige collega van harte te danken voor de deskundige en aangename rondleiding.


zondag 27 november 2022

CLUBBIJEENKOMST MET POST PRODUCTIE OF FOTOBEWERKING UITZONDERLIJK OP VRIJDAGAVOND 9 DECEMBER A.S.

 

Post productie of fotobewerking

Op de clubbijeenkomst van 8 december e.k. starten we met een nieuw thema n.l. post productie of fotobewerking.
Uitzonderlijk wordt de clubbijeenkomst van donderdagavond 8 december a.s. verplaatst naar VRIJDAGAVOND 9 DECEMBER A.S. (zelfde uur en zelfde plaats).

De stuurgroep ziet zich verplicht deze clubbijeenkomst te verplaatsen gezien op donderdagavond 8 december a.s. de quiz voor de erkende Bredense verenigingen doorgaat in het MEC Staf Versluys. Fotografieclub ISO 8450 neemt met twee ploegen deel aan deze quiz.

Het thema blijft post productie of fotobewerking.

In deze eerste sessie zien we welke de meest gebruikte softwarepakketten zijn die men kan gebruiken om je foto's te bewerken (ontwikkelen).
We zullen deze softwarepakketten overlopen en zien wat de verschillen zijn en de voor en nadelen van elk pakket. Tevens zullen we voorbeelden zien van de meest voorkomende workflows bij het ontwikkelen van de RAW beelden.

We spreken af om 20 uur in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum.

zondag 20 november 2022

ROOK FOTOGRAFIE & POST PRODUCTIE OF FOTOBEWERKING

Rook fotografie.

OP DE CLUBBIJEENKOMST VAN DONDERDAG 24 OKTOBER VERDIEPEN WE ONS IN DE KUNST VAN DE ROOKFOTOGRAFIE.

Rook kan prachtige en abstracte foto’s opleveren. Maar hoe fotografeer je zo’n veranderlijk object? Wij leggen het uit!

Voor rookfotografie heb je niet veel nodig. Allereerst heb je een constante rookstroom nodig, denk hierbij aan wierook. De rook fotografeer je met een donkere achtergrond, zodat het contrast tussen de rook en de achtergrond het grootst is. Hiervoor kun je zwart papier of een zwarte doek gebruiken. Tot slot heb je een flitser nodig voor de belichting. Ten slotte heb je een camera nodig om handmatig scherp te stellen.

Rook bevriezen

Aangezien rook een beweging is, wil je deze bevriezen. Dit doe je door middel van een snelle sluitertijd. Dit betekend wel dat je meer licht nodig hebt, daar is de flitser voor nodig. Voorkeur gaat uit naar een reportageflitser op de laagste stand om bewegingsonscherpte te voorkomen. Let bij het kiezen van een sluitertijd dat deze niet korter is dan de synchronisatietijd. De flitser plaats je schuin voor of naast de wierook voor een optimale verlichting. Let op dat je lichtbron niet de achtergrond belicht.

Handmatig scherpstellen

Rook scherpstellen is vrij lastig, aangezien de positie van de rook nog wel eens verandert. Tenzij je een snelle autofocus hebt, is het verstandig om de foto’s handmatig scherp te stellen. Gebruik daarom een statief. De scherpsteltruc is om in de autofocus op het puntje van het wierookstokje scherp te stellen. Schakel de camera daarna over op handmatig scherpstellen. Je behoudt nu het puntje van de wierook als scherptepunt.

Scherpe rook

Aangezien je niet weet hoe de rook zich gaat vormen, is het verstandig om redelijk veel scherptediepte te gebruiken. Een diafragma van F8 of F11 moet als uitgangspunt wel voldoende scherpte leveren. Natuurlijk kun je dit nog altijd aanpassen naar wens. Ruis kan ook voor onscherpte zorgen. Stel daarom een zo’n laag mogelijke iso in van 100.

Compositie bepalen

In een windstille omgeving gaat de rook recht omhoog. Maar met een klein beetje luchtstroom, bijvoorbeeld van een hand, zal de rook andere vormen aannemen. Wat voor compositie kies je? Breng je alles in beeld of maak je een abstracte uitsnede? Je kunt ook kijken naar de richting van de rook. Laat je deze omhoog gaan, of draai je de foto om zodat de rook zijwaarts gaat? Het is verstandig om een totaalplaatje te fotograferen en in de nabewerking voor een spannende uitsnede te kiezen.

Gekleurde rook

Een andere optie die je vaak tegenkomt is gekleurde rook. De makkelijkste en snelste manier is om tijdens het fotograferen kleurfilters voor je lichtbron te zetten, zoals kleurgels voor je reportageflitser. Heb je dit niet? Dan kun je dit makkelijk in de nabewerking toevoegen.

Nabewerking

Nu je de foto’s hebt geschoten kun je aan de slag gaan met de nabewerking. Dit is niet alleen de achtergrond en rook perfectioneren, maar je kunt ook kleur(verlopen) toevoegen aan je rook! 

Praktisch:

Wat heb je nodig / breng je mee?
Een zwarte achtergrond.
Wierook stokjes of een andere rookbron.
Je fototoestel met opgeladen batterij.
Een 24/70mm zoomlens.
Een statief.
Een flitser en trigger.
En voornamelijk veel geduld.

We spreken af om 20 uur in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum Marc zal eerst een korte  intro voorzien.

 


Post productie of fotobewerking

Op de clubbijeenkomst van 8 december e.k. starten we met een nieuw thema n.l. post productie of fotobewerking.
Uitzonderlijk wordt de clubbijeenkomst van donderdagavond 8 december a.s. verplaatst naar VRIJDAGAVOND 9 DECEMBER A.S. (zelfde uur en zelfde plaats).

De stuurgroep ziet zich verplicht deze clubbijeenkomst te verplaatsen gezien op donderdagavond 8 december a.s. de quiz voor de erkende Bredense verenigingen doorgaat in het MEC Staf Versluys. Fotografieclub ISO 8450 neemt met twee ploegen deel aan deze quiz.

Het thema blijft post productie of fotobewerking.

In deze eerste sessie zien we welke de meest gebruikte softwarepakketten zijn die men kan gebruiken om je foto's te bewerken (ontwikkelen).
We zullen deze softwarepakketten overlopen en zien wat de verschillen zijn en de voor en nadelen van elk pakket. Tevens zullen we voorbeelden zien van de meest voorkomende workflows bij het ontwikkelen van de RAW beelden.

We spreken af om 20 uur in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum.

 

donderdag 17 november 2022

SCHADUWEN EN SILHOUETTEN / STUDIO / BEZOEK AAN DE BRANDWEER OOSTENDE

 

Schaduwen en silhouetten

We starten voor deze eerste tweemaandelijkse uitdaging met het thema schaduw en silhouet.
Maar wat zijn schaduwen en silhouetten nu precies?

Schaduw

Schaduw ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt

tegengehouden door een object. Een voorwaarde voor het ontstaan van

schaduw is aldus dat er een lichtbron en een object aanwezig moeten zijn.

Silhouet

Een silhouet is een visueel beeld van een ondoorzichtig object (persoon,

voorwerp, gebouw, vogel, enz.), dat een goed contrast heeft met de

achtergrond, en daardoor een duidelijke vorm, maar egaal van kleur is (in

het algemeen zwart of grijs), doordat er weinig licht opvalt dat gereflecteerd

zou kunnen worden, in verhouding tot de helderheid van het

achtergrondlicht

De kleur kan grijs zijn door strooilicht/nevel tussen het object en de

waarnemer. Afhankelijk van het object en zijn oriëntatie (en zijn eventuele

beweging) kan een object gemakkelijk of moeilijk aan het silhouet te

herkennen zijn.

Een volledige uitleg m.b.t. de opdracht kun je vinden op WWW.ISO8450.BE

Praktisch

Maak 2 maal 3 foto’s van schaduwen/silhouetten:

1. voorwerp met schaduw/silhouet

2. gebouw of structuur met schaduw/silhouet

3. persoon met schaduw/silhouet

Doe niet het voor de hand liggende, wees creatief.

Maak gebruik van natuurlijk of kunstlicht (TL, LED, flits, …).

Doe de postproductie en stuur uw beelden via WeTransfer voor 20/12/2022

naar fotografieclubiso8450@gmail.com

Voorbeelden

 

Studio

Op de volgende bijeenkomst van de groep studio leren we hoe we kunnen werken met menglicht in de studio.
We gaan het omgevingslicht mengen met flitslicht.
We doen dit eerst met de reportage of opzetflitser, daarna gebruiken we studioflitsers 

Praktisch

Wat heb je nodig?

Je fototoestel met opgeladen batterij.
Een reportage of opzetflitser.
Een portretlens: 50, 85 mm of een 24/70mm zoomlens.
Eventueel een statief.

We spreken af om 19 uur in de oranje zaal van het gemeenschapscentrum. Marc zal eerst een korte theoretische intro voorzien en daarna vliegen we er in met praktische oefeningen..

Voorbeeld

 
 

Herinnering