dinsdag 12 januari 2021

CORONA UPDATE

Beste leden en sympathisanten van Fotografieclub ISO 8450,
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte dat het Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck, waar we onze groepsactiviteiten organiseren,
nog niet gebruikt kan worden. Dit voorlopig t.e.m. 31 januari 2021.


Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze maatregel. 
We doen dit uit zorg voor ieders gezondheid en uit respect voor
het draagvlak van zorgverleners.
 
Met vriendelijke groeten

Marc, Fred en Alain

donderdag 17 december 2020

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 START MET BREDENSE FACEBOOK-GROEP VOOR SMARTPHONE FOTOGRAFEN

Twee jaar terug werd ISO 8450, de Bredense “fotografieclub waar het klikt”, opgericht met als doel foto-uitstappen, vormingsavonden, projecties, tentoonstellingen, wedstrijden, workshops e.d. te organiseren, kortom om de hobbyfotograaf middelen en mogelijkheden aan te reiken om niet alleen meer, maar ook beter, de kunst van het fotograferen te gaan beoefenen.

Jammer genoeg maken de corona-maatregelen het echter niet mogelijk om vandaag deze doelstellingen in clubverband waar te maken. Gelukkig kunnen we nog individueel of in beperkte groep buiten om te gaan wandelen. Daarbij nemen we dan heel dikwijls onze smartphone mee en schieten we plaatjes van leuke plaatsen mee. Natuur-, landschaps- en straatfotografie lenen zich het best hiervoor. Vandaag de dag zijn onze mobiele telefoons trouwens in staat om kwaliteitsvolle beelden te maken.

ISO 8450 heeft dan ook het initiatief genomen om van deze mogelijkheden een opportuniteit te maken en van start te gaan met een Facebook-groep waarbij de leden foto’s kunnen opladen van plaatsen of gebeurtenissen in onze gemeente Bredene. De foto’s in kwestie dienen geschoten te zijn met een mobiele telefoon, iPhone, Android of ander, en dienen vergezeld te gaan van korte begeleidende info of duiding over de plaats of de gebeurtenis én het type van gebruikte smartphone. De nieuwe FB-groep kreeg dan ook de passende naam “Bredene on smartphone” mee.

Bij het nemen van de foto’s zullen de leden vanzelfsprekend rekening houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy en dus geen (herkenbare) personen in beeld brengen. Verder zullen ook alle foto’s en teksten worden geweerd, die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig, agressief, racistische of hoe dan ook aanstootgevend zijn. Op de Facebook-groepspagina zelf zijn alle praktische afspraken opgenomen en de beheerders van de groep zullen elke inzending trouwens afwegen aan deze criteria vooraleer deze online wordt zal worden gezet.

En nog dit tot slot : dit initiatief van Fotografieclub ISO 8450 is geenszins bedoeld als concurrentie van andere Facebook-groepen die Bredene als centraal onderwerp hebben, maar heeft enkel tot doel amateurfotografen die gebruik maken van hun smartphone om plaatjes te schieten een groepsmogelijkheid tot publicatie te geven. ISO 8450 zou ISO 8450 niet zijn, moesten er op de groepspagina niet geregeld ook tips en tricks worden gegeven om je smartphonefotografie te verbeteren.

VOORWAARDEN

Wie foto’s oplaadt naar “Bredene on smartphone” :

vermeldt naast maximum 5 foto’s per dag een korte info of duiding én het type van gebruikte smartphone;

doet dat rechtstreeks en dus niet gedeeld vanop de eigen FB-pagina;

stuurt geen filmpjes door;

houdt rekening met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy en brengt dus geen (herkenbare) personen in beeld;

plaatst geen beelden die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig, agressief, racistische of hoe dan ook aanstootgevend zijn;

behoudt het copyright van de opgeladen foto’s;

plaatst geen links naar websites of andere FB-pagina’s en maakt geen reclame voor wie of wat dan ook;

blijft steeds vriendelijk, respectvol en constructief bij het becommentariëren van ingezonden foto’s.

EXTRA

Elke maand kiezen de initiatiefnemers uit de ingezonden foto’s “De foto van de maand”. Deze wordt gedurende de daarop volgende maand opgenomen in de omslagfoto bovenaan de Facebook-pagina.

vrijdag 11 december 2020

VENI,VIDI ET TULIT IMAGINIBUS ...

 


Veni, vidi et tulit imaginibus ...

… ofte “ik kwam, ik zag en ik nam foto’s”. Laat dit nu net nog zowat het enige zijn dat wij, als gedreven hobbyfotografen, kunnen doen in deze moeilijke corona-tijden, zowel veilig thuis binnen als in de herfstige buitenlucht. 
 
Zoals reeds eerder gezegd liggen de clubactiviteiten met ISO 8450 inderdaad opnieuw stil, want we kregen het nieuws binnen dat het gemeenschapscentrum de deuren sluit, voorlopig tot 3 januari 2021. Verder kunnen buitenactiviteiten met meer dan vier personen ook niet. Vandaar dat de stuurgroep reeds eerder besloot om eveneens voorlopig alle activiteiten van onze fotografieclub op te schorten.
 
Maar dat neemt niet weg dat we, zoals in de inleiding reeds vermeld, onze prachtige vrijetijdsbesteding op individuele basis voort kunnen zetten, ons er verder kunnen in bekwamen en verdiepen en de beelden die we zo bekomen kunnen delen, zowel op onze website www.iso8450.be en/of op onze Facebook-pagina voor de leden.
 
Zo vroegen we jullie in de vorige Nieuwsbrief ons herfstbeelden toe te sturen. Dat kan nog tot eind december, het liefst via WeTransfer, naar het gekend e-mailadres fotografieclubiso8450@gmail.com

De nieuwe opdracht is fotografeer eens de kapelletjes die hier en daar langs onze Vlaamse wegen staan. Deze link moet je helpen inspiratie op te doen: www.kapelletjesinvlaanderen.be en stuur je foto's door naar bovenstaand e-mailadres voor eind januari 2021.

Foto’s gevraagd voor onze website
 
Van onze website gesproken, het actief bijhouden en bijwerken van www.iso8450.be brengt ons jaarlijks subsidiepunten en de daarmee gepaard gaande nodige financiële steun vanuit de gemeente op. Vandaar dan ook de oproep om in deze “blijf-in-je-kot”-tijden in jullie foto-archief te duiken en jullie beste foto’s van volgende activiteiten (maximaal een tiental/activiteit) naar bovenstaand e-mailadres te sturen, eveneens het liefst via WeTransfer:

 • 28/11 : Funeraire kunst 
 • 21/12 : Verlaten woonzorgcentrum Jacky Maes
 • 20/2 : High-key
 • 22/2 : Daguitstap Antwerpen
 • Corona-opdrachten : Architectuur en Kleur
 • 25/6 : Fotosafari De Fontaintjes
 • 5/9 : Gegidste fototocht Brugge
 • 17/9 : Fotosafari station Oostende
 • 1/10 : Macrofotografie binnenste buiten
 • 15/10 : Blauw uurtje

 
Op deze wijze kan Fred onze webstek, alvast wat de foto’s van de leden betreft up-to-date houden en de buitenwereld laten zien wat onze leden weten te presteren op fotografisch gebied.
 
Alvast bedankt en hou het intussen voor jezelf en de anderen veilig en gezond !!

Lidmaatschap 2021

Zoals geweten is Fotografieclub ISO 8450 als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. 

Met het oog op het komend kalenderjaar 2021 vraagt BREEDBEELD ons de ledenlijst te actualiseren.

Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt het lidmaatschap voor nieuwe leden € 25,00. 

CORONA-KORTING VOOR LEDEN 2020

Hobbyfotografen die in 2020 reeds lid waren en toen hun lidmaatschap van € 25,00 hebben betaald, genieten in 2021 een corona-korting van € 10,00. Zij hoeven dus slechts € 15,00 te betalen als lidmaatschapsbijdrage voor 2021 !!  

LEGITIMATIEKAART BREEDBEELD

Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen.

HOE LID WORDEN OF LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN ? 

Wens je lid te worden van Fotografieclub ISO 8450 of wens je je lidmaatschap voor het jaar 2021 te hernieuwen, maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier op onze website : https://iso8450.be/word-lid.html

AANMELDINGSFORMULIER ALS LID

Door het invullen en doorsturen van het aanmeldingsformulier verklaar je uitdrukkelijk lid te willen worden van de feitelijke vereniging Fotografieclub ISO 8450 of je lidmaatschap ervan voor het jaar 2021 te willen hernieuwen.

Je verbindt je het bedrag van € 25,00 (of € 15,00 voor leden 2020) als lidmaatschapsbijdrage over te maken op rekeningnummer BE24 7390 1733 7638 op naam van Fotografieclub ISO 8450.

Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op dezelfde rekening. Wens je een foto op je legitimatiekaart, stuur dan een digitale pasfoto naar ledenbeheer@iso8450.be. Leden die reeds eerder een pasfoto hebben bezorgd, dienen dit niet opnieuw te doen, tenzij een andere pasfoto gewenst is.

De zo verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doelstellingen van de fotografieclub en kunnen steeds op eenvoudig verzoek worden aangepast of verwijderd. 

Wij hopen jullie allemaal zo snel mogelijk opnieuw te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten.

Alain, Fred en Marc
De stuurgroep.

woensdag 28 oktober 2020

Corona Update

 


Beste vrienden van de fotografie,


Rekening houdende met de de steeds verslechterende CORONA cijfers en het verbod

op samenscholing met meer dan 4 personen, hebben we met de stuurgroep met pijn

in het hart beslist voorlopig alle zowel binnen- als buitenactiviteiten van de

fotografieclub te staken.


We hadden eerst nog gedacht om door te gaan met buitenactiviteiten, maar daar

speelt het vroege uur van duisternis en het verbod op samenscholing ons parten.


We vragen iedereen voorzichtig te zijn, goed voor zichzelf en anderen te zorgen, zodat

we elkaar binnenkort kunnen terugzien en onze hobby hervatten.


Voor diegenen die toch alleen willen fotograferen stellen we het thema herfstbeelden

voor. Stuur je gemaakte beelden ook door naar Fred zodat hij ze op de website kan

zetten en post ze op de groepspagina.


Hopelijk tot binnenkort


Marc, Fred en Alain


zondag 11 oktober 2020

CLUBSAMENKOMST OP DONDERDAGAVOND 15 OKTOBER A.S.

 

Het blauwe uurtje


 


De clubsamenkomst van 15/10 is tweeledig. Eerst trekken we naar het sluizencomplex van Plassendale om daar een aantal foto's te maken bij het bijzonder licht van het blauwe uurtje (dat op deze datum plaatsgrijpt van19u14 tot 19u57) hierna keren we terug naar de oranje zaal van het gemeenschapscentrum waar we een fotopresentatie en bespreking doen.


Wat is het blauwe uurtje?

Het blauwe uur is de benaming voor het verschijnsel dat 's ochtends, het uur voor zonsopkomst en 's avonds, net na zonsondergang bij bepaalde omstandigheden de lucht en de omgeving een blauwe kleur aannemen. Het blauwe uurtje is een onderdeel van de schemering en duurt meestal slechts een dertigtal minuten. 

Praktisch :

Om 19 uur samenkomst aan het sluizencomplex van Plassendale.


Wat heb je nodig?


Goede kledij want het s'avonds al heel wat frisser.
Je fototoestel met opgeladen batterij(n).
Een lichtsterke groothoek of zoomlens.
Best een statief en afstandsbediening.

Omstreeks 20 uur keren we terug naar het gemeenschapscentrum voor de fotopresentatie en bespreking.

Hiervoor brengen de mensen die deelnamen aan de fotosafaries in Brugge en/of het station van Oostende en/of de clubavond macrofotografie één (hun beste) foto mee om te bespreken.

 

FOTOGRAFEREN TIJDENS HET BLAUWE UUR

De term 'het blauwe uur' komt van het Spaanse 'La hora azul' oftewel 'L'heure bleue' in het Frans en verwijst naar de tijd vlak voordat de zon opkomt of net nadat die is ondergegaan. Het blauwe uur is vooral bekend vanwege de romantische associaties en het prachtige visuele effect dat het heeft in dramatische filmscènes en foto's.

Nikon D7000, f/29, 30 sec., ISO 100, AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

WAT IS HET BLAUWE UUR?

Dit is het moment waarop de lucht grotendeels een diepblauwe tint heeft en het licht zacht genoeg is om de meeste donkere delen van het onderwerp te benadrukken, zonder dat hiervoor een extra lichtbron nodig is. Dit wordt veroorzaakt door de Rayleighverstrooiing, een verstrooiing van het licht door deeltjes die kleiner zijn dan de golflengte van het zichtbare licht, hetzelfde effect waardoor de lucht blauw wordt.

Als de zon zes graden onder de horizon staat, wordt de grond niet meer rechtstreeks door de zon verlicht, maar schijnt de zon op de hogere atmosfeer. Dit wordt ook wel de civiele schemering genoemd. Op dat moment straalt rood licht, dat een langere golflengte heeft dan blauw licht, door de atmosfeer de ruimte in, terwijl het blauwe licht wordt verstrooid en verspreid.

In de ochtend is het blauwe uur vlak voor het gouden uur, bij aanvang van de civiele schemering, ongeveer 30 minuten voordat de zon opkomt. In de avond vindt het blauwe uur plaats aan het einde van de civiele schemering, net na het gouden uur, en begint het ongeveer 10 tot 15 minuten nadat de zon is ondergegaan.


POPULAIRE ONDERWERPEN OM TE FOTOGRAFEREN

Fotograferen tijdens het blauwe uur is vrij eenvoudig onder de knie te krijgen, aangezien u zich geen zorgen hoeft te maken over fel licht of harde schaduwen in uw opnamen. Tijdens het blauwe uur zijn landschappen, stadsgezichten en portretten zeer geschikte onderwerpen omdat het zachte  licht uw opnamen een etherisch tintje kan geven.

RICHTLIJNEN VOOR HET FOTOGRAFEREN TIJDENS HET BLAUWE UUR

Als u nog nooit tijdens het blauwe uur foto's hebt gemaakt, volgen hier enkele tips om u op gang te helpen:

• Aangezien het blauwe uur afhangt van uw geografische locatie, dient u de plaatselijke tijden voor zonsopgang en zonsondergang op te zoeken.
• Plan vooruit en zorg dat u op tijd op de locatie bent. U moet voldoende tijd hebben om uw apparatuur op te zetten.
• Plaats de camera op een statief voor extra stabiliteit en kadreer het beeld met de skyline als achtergrond.
• Houd de ISO-waarde zo laag mogelijk om korreligheid en ruis in het beeld te verminderen.
• Tijdens het blauwe uur moet u een langere sluitertijd gebruiken om ervoor te zorgen dat uw opnamen correct zijn belicht. Fotografeer in de stand Sluitertijdvoorkeuze of in de handmatige stand, aangezien u in dat geval de sluitertijd handmatig kunt selecteren.
• Gebruik een afstandsbediening of zet de timer van de camera aan om zo scherpe beelden te krijgen. Als u op de ontspanknop drukt, kan dit soms onbedoeld cameratrilling veroorzaken, wat een onscherpe opname oplevert.
• Maak enkele testfoto's en controleer altijd de histogrammen om er zeker van te zijn dat u geen uitgebleekte hoge lichten of onnodige schaduwen krijgt.

Als u een D-SLR gebruikt, experimenteer dan eens met HDR (hoog dynamisch bereik). Een HDR-foto bestaat uit een aantal opnamen die met verschillende belichtingen zijn genomen en tijdens de nabewerking worden samengevoegd. Sommige Nikon D-SLR's hebben een ingebouwde HDR-stand, waarin meerdere opnamen van een onderwerp worden gemaakt en in de camera worden samengevoegd tot een HDR-foto.

 

Bezoek tentoonstelling Anton Corbijn

Op zaterdag 31 oktober plannen we in de namiddag een bezoek aan de tentoonstelling van fotograaf Anton Corbijn die momenteel loopt in cultuurcentrum Sharpoord te Knokke-Heist.

Wie is Anton Corbijn?

In MOØDe presenteert de internationaal toonaangevende fotograaf en    filmmaker Anton Corbijn (°1955) beelden uit zijn rijke oeuvre waarin hij de cross-over opzoekt tussen fotografie en de modewereld, en daarmee de termen ‘mood’ en ‘mode’ in de meest ruime zin omarmt. 

Net als in het oeuvre van Corbijn combineert Knokke-Heist kunst, mode en goede smaak. De kunstzinnige Belgische badplaats is dan ook de ideale plek voor de wereldpremière van MOØDe. De tentoonstelling met bijna 200 werken, waarvan vele voor het eerst worden getoond, is in wereldprimeur te zien in Knokke-Heist

De portretten die Corbijn maakte van Kate Moss, Alexander McQueen of van Naomi Campbell hebben inmiddels een iconische status verworven. Als visual director achter Depeche Mode en door zijn decennialange samenwerking met onder meer U2 heeft hij een stempel gedrukt op hoe wij kijken naar een belangrijk stuk hedendaagse cultuur. 

Fotografie speelt een hoofdrol in de wereldwijde modecultuur en -industrie. De fotografie bepaalt in grote mate hoe we naar een modeontwerp kijken en fotografie wordt door ontwerpers ingezet om hun visie en visuele identiteit kracht bij te zetten. De trendgevoelige en steeds veranderende modewereld werkt samen met fotografen en visual artists die niet alleen de realiteit vastleggen, maar haar ook creëren. Voor de fotografie is het eigen visuele universum van die modewereld dan weer een heel dankbaar onderwerp. 

Vanaf 4 personen kunnen we aan groepstarief naar de tentoonstelling aan €10 per persoon.

We wenst mee te gaan naar de tentoonstelling van Anton Corbijn schrijft zich voor 26 oktober a.s. in door overschrijving van het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer BE24 7390 1733 7638 op naam van Fotografieclub ISO 8450.

Herinnering

 

Op vrijdag 23 oktober opnieuw studio in de Gele zaal van het gemeenschapscentrum vanaf 19 uur.                                                 

 


donderdag 10 september 2020

Info m.b.t. de werking van ISO 8450 dit najaar.

We kunnen eindelijk weer aan de slag in het gemeenschapscenter.

Daar we bij het opstellen van het programma nog niet wisten of we al dan niet onze lokalen gingen kunnen gebruiken hebben we opnieuw geopteerd voor een buitenactiviteit.
Ondertussen weten we dat we, onder voorwaarden, vanaf 01 oktober opnieuw de oranje zaal kunnen gebruiken om de veertien dagen, tussen 19 en 24 uur, voor onze algemene bijeenkomsten en vanaf 9 oktober opnieuw de gele zaal kunnen gebruiken om de veertien dagen, tussen 19 en 24 uur, voor onze studiosessies.

We moeten echter rekening houden met de volgende door het gemeentebestuur opgelegde coronamaatregelen:

 • Een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar
 • Er is een beperking van het aantal deelnemers
 
Oranje zaal
Gele zaal
Max 17 deelnemers
Max 20 deelnemers

Met mondmasker
Met mondmasker
 

Fotosafari vernieuwd station Oostende.

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 : Donderdag 17 september 2020 fotosafari in het vernieuwd station van Oostende met volledige toestemming van de NMBS. Dit is een gelegenheid om te fotograferen in verschillende disciplines zoals architectuur, straatfotografie en actie en beweging.

Praktisch :

Om 19 uur samenkomst in de inkomhal van het station van Oostende .
We hebben van de NMBS een officiële toestemming gekregen om in het station te fotograferen onder volgende voorwaarden:

Deze toestemming geldt enkel voor wat verband houdt met de fotoreportage op donderdag 17 september 2020 tussen 19u30 en 22 uur in station Oostende – enkel op plaatsen toegankelijk voor het publiek - in het kader van amateurfotografie. Als u op de perrons fotografeert: je blijft minstens 0,6 meter van de perronboord en draagt een fluohesje. Het is verboden om de sporen over te steken. MAX 20 leden. De coronamaatregelen zijn nog steeds van toepassing: mondmasker is verplicht en social distancing moet gerespecteerd zijn.

Iedereen moet een persoonlijk exemplaar van de toestemming op zak hebben. Deze is te vinden om volgende link: https://iso8450.be/ToelatingStationOostende.pdf

Info:
Het station van Oostende en de omliggende ruimte, met de ligging bij de zee bijzonder gesitueerd, is in de afgelopen jaren grondig vernieuwd. Dietmar Feichtinger Architectes ontwierp onder meer een omvangrijk translucent dak, dat de nieuwe en vernieuwde functies overdekt, verbindt en verenigt.

In de loop der tijd is het station van Oostende – ruim honderd jaar geleden in opdracht van koning Leopold II gebouwd – een belangrijk vervoersknooppunt geworden. Elke dag kiezen hier duizenden passagiers hun weg via trein, tram, bus of veerboot. Dit heeft geleid tot een steeds complexere infrastructuur waarin een mix van gebouwen en parkeerplaatsen een plek heeft.

Dit vormde inmiddels een beperking voor verdere ontwikkeling, als meer en meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken. De projectpartners, zoals de vervoerders NMBS en De Lijn, besloten te investeren in de renovatie van het station en schreven een ontwerpwedstrijd uit. Die werd gewonnen door het Frans-Oostenrijkse bureau Dietmar Feichtinger Architectes.

In 2011 startte het grootschalige project ‘station aan zee’. Dit omvatte de herinrichting van de parkeerruimte en het tramstation, de renovatie van het treinstation binnen de mogelijkheden van de monumentale status, de constructie van nieuwe perrons en de realisatie van een groot dak boven de perrons, het tram- en busstation en de fietsenstallingen. Deze werken zijn op heden afgewerkt.


Binnenstebuiten macrofotografie 

Op clubbijeenkomst van 1 oktober e.k. wagen we ons macrofotografie binnenstebuiten.
Ik zie al enkele wenkbrauwen fronsen bij deze titel maar de uitleg is eindelijk zeer simpel.
We gaan onder deskundige begeleiding van Fernand elementen van buiten naar binnen brengen, zoals grasmatten, bladeren, paddenstoelen, enz, en hiermee een macrocompositie maken en belichten.

Wat heb je hiervoor nodig?
Je fototoestel met opgeladen batterij.
Een macrolens of tele(zoom)lens, omkeerringen, macroringen zoomlens en wt je nog meer liggen hebt.
Een statief.
Wat kleine lichtbronnen.

Afspraak om 19 uur in onze vertrouwde oranje zaal.

Basis studiofotografie 

Op studiobijeenkomst van 9 oktober e.k. starten we voor de geïnteresseerden met de basis van studiofotografie. We beginnen dus echt van nul en zullen in een eerste sessie leren werken met één simpele flitser.
Om het allemaal een beetje beheersbaar te maken hebben we beslist om te werken met groepjes van max. 5 personen per sessie. Vooraf inschrijven met vermelding van het merk van je toestel is dan ook de boodschap. We vragen ook aan mensen die reeds ervaring hebben met studiofotografie zich in deze fase te onthouden, ook zij komen in een latere fase aan de beurt..

Wat heb je hiervoor nodig?
Je fototoestel met opgeladen batterij.
Een 24-70mm zoomlens of 85mm (of gelijkaardige) een portretlens.
Een statief.
Wij zorgen voor het belichtingsmateriaal en de triggers

Afspraak om 19 uur in onze vertrouwde gele zaal.

 

vrijdag 28 augustus 2020

HET ANDERE BRUGGE VOOR DE LENS

 !! JAMMER, REEDS VOLLEDIG VOLZET !!

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 : 05 SEPTEMBER FOTOSAFARI BRUGGE

Gids Jan, een vriend van onze secretaris Fred, neemt ons gratis mee op de minder platgetreden paden van Brugge naar fotolocaties waar de gemiddelde bezoeker niet komt. Hij toont ons een ander Brugge en laat ons ruim de tijd om de locaties op de gevoelige plaat vast te leggen. 

Praktisch :

Om 14 uur samenkomst op de grote markt van Brugge aan het Belfort. Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar Brugge (eventueel carpoolen). De wandeling duurt een tweetal uur in een rustig tempo.

Door de vigerende CORONA maatregelen kunnen maximaal 9 deelnemers de gidsbeurt volgen !!

Tijdig inschrijven is dus de boodschap (de stuurgroep geeft voorrang aan de leden om deel te kunnen nemen). Inschrijven op ten laatste 01 september e.k. bij het secretariaat.

Dit belooft alvast een zeer mooie eerste activiteit te worden voor het nieuwe werkjaar.

De stuurgroep

vrijdag 10 juli 2020

GEEN SAMENKOMSTEN GEDURENDE DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS

Telkenjare worden de lokalen van het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck gedurende de vakantiemaanden juli en augustus voorbehouden voor de Buitenschoolse Kinderopvang. De veertiendaagse samenkomsten kunnen dan ook gedurende deze twee maanden niet doorgaan.


Intussen werd wel reeds de officiële aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur om vanaf 17 september a.s. en dit om de veertien dagen, gebruik te kunnen maken van de ons vertrouwde Oranje Zaal.

Tevens werd gevraagd om ook op vrijdagavonden gebruik te kunnen maken van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum, meer bepaald van de Gele Zaal. Bedoeling is om eveneens om de veertien dagen in deze zaal studiowerk te organiseren.

We houden jullie, onze leden en sympathisanten, verder op de hoogte van zodra de toelating tot het gebruik van voornoemde zalen werd bekomen.

Langs deze weg wensen we alle hobbyfotografen heel veel fotografieplezier toe gedurende de vakantiemaanden juli en augustus. Houd echter wel deze website en onze Facebookpagina in de gaten, want mogelijk worden er nog fotouitstappen geprogrammeerd in deze maanden !!


dinsdag 16 juni 2020

HET IS TIJD OM WEER BOVEN WATER TE KOMEN.Het is tijd om weer boven water te komen.

Beste leden en sympathisanten van fotografieclub ISO 8450,
 
Normaliter was afgelopen donderdagavond 11 juni jl. onze laatste clubbijeenkomst van het voorjaar voorzien in de Oranje Zaal van het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck. COVID-19 heeft daar echter meer dan een stokje voorgestoken. Sedert de samenkomst van 5 maart jl., waarop we Tom Museeuw mochten verwelkomen, hebben we immers elkaar niet meer in clubverband kunnen ontmoeten.
 
Via e-mails en onze Nieuwsbrief hebben we gepoogd om contact te houden en jullie mogelijkheden aangereikt om blijvend te fotograferen. De resultaten van jullie foto’s, al dan niet in jullie kot, kunnen nog steeds bezorgd worden op het gekende e-mailadres van de fotografieclub fotografieclubiso8450@gmail.com.
 
Intussen ontvangen we het bericht vanuit het gemeentebestuur dat ook in juli en augustus men nog GEEN gebruik zal kunnen maken van de zalen in het gemeenschapscentrum. De blauwe zaal zal ook niet beschikbaar zijn. Dit omwille van de uitbreiding van de BKO tijdens de zomervakantie (behoud van de verschillende kinderbubbels).
 
Wel heeft de gemeente Bredene het initiatief genomen om tot eind augustus een fotowedstrijd op te zetten onder de slogan “Beleef Bredene”. Het zou zeker mooi zijn als de leden van ISO8450 hieraan deelnemen. Alle info daaromtrent vind je verder in deze nieuwsbrief
 
Gezien het gemeentebestuur ook de zomerevenementen heeft afgelast, zal er op dat vlak weinig te beleven vallen in onze kustgemeente. Vandaar dan ook dat de stuurgroep zal uitkijken naar mogelijke alternatieve activiteiten waaraan de leden en sympathisanten deel kunnen nemen. Voorstellen ter zake zijn dan ook van harte welkom !
 
Ondertussen hebben we voor jullie wel enkele interessante items weten te verzamelen. Jullie vinden die hierna. Alvast heel veel zomers fotoplezier en we houden jullie zeker op de hoogte wanneer we een activiteit plannen. Hopelijk kunnen we dan in september de draad terug opnemen en het in onze fotografieclub opnieuw laten klikken !!
 
De stuurgroep.

Fotowedstrijd  Beleef Bredene

Beleef Bredene!
Ons land zal ook de komende maanden nog in de ban zijn van het Coronavirus. Alle evenementen werden afgelast en ook de geplande reizen vallen wellicht in het water. Niet getreurd! Wij zijn ervan overtuigd dat onze gemeente samen met de creativiteit van de inwonders genoeg te bieden heeft om er alsnog een spetterende zomer van te maken! 

Een warme dag op het strand? Een fietstocht op onze kilometers lange fietspaden? De picknick van het jaar op je terras? Liever een BBQ in de achtertuin? Een filmavond in de zetel? Heerlijke koekjes bakken? Je laten meeslepen in een prachtig boek? 

Fotowedstrijd
Mail jouw mooiste foto met je naam en adres tussen 1 juni en 23 augustus naar fotowedstrijd@bredene.be

Wekelijks verschijnen de winnende foto’s op onze facebookpagina: GemeentebestuurBredene

Zit jouw foto er tussen? Dan ontvang je jouw foto op een magneet in je brievenbus! 

De mooiste foto’s winnen ook één van de 100 bonnen ter waarde van €30 die onze lokale handelaars ondersteunen.  Reden genoeg om aan de slag te gaan met je smartphone of camera!

Let op!
 • Maak de foto tussen 1/6/20 en 23/8/20
 • De foto is minstens 5 MB groot
 • Wij houden van creativiteit, enkel de mooiste foto’s winnen!
Door een foto in te zenden, gaat men ermee akkoord dat de foto gebruikt mag worden voor volgende doeleinden: 
 • promotiecampagnes van het gemeentebestuur (affiches, banners, advertenties, publiborden)
 • de gemeentelijke websites
 • in de media, bv. in een kranten-artikel aan een ruimer publiek
 • sociale mediakanalen van het gemeentebestuur
Ga ook zeker na, vooraleer men een foto doorstuurt, dat elke persoon die afgebeeld staat hiermee akkoord is.  Deze inzendingen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Heb je vragen hierover contacteer de verantwoordelijke via dpo@bredene.be

Fotosafari naar de "fonteintjes"

Wat zijn de "fonteintjes"?
De fonteintjes een natuur- en wandelgebied dat zich uitstrekt uit tussen Blankenberge en Zeebrugge. Natuurliefhebbers en wandelaars kunnen genieten van het prachtige duinenlandschap met zijn rijkelijke plantengroei.Op verschillende plaatsen zijn er ook mooie uitkijkposten die een prachtig zicht op strand en zee bieden. Ook diverse vogelsoorten voelen zich hier thuis.

Wanneer
Donderdagavond 25 juni zouden we met de clubleden die er zin in hebben afzakken naar de "fonteintjes" voor een mooie fotowandeling.
We spreken af ter plaatse om 19uur en kunnen na de wandeling nog iets gaan drinken in Blankenberge.

Locatie
We spreken af op de parkeerstrook langs de koninklijke baan ter hoogte van het verblijfspark "Dallas".

De basisinstellingen van landschapsfotografie

 
Zoom Academy 6 mei 2020
Zeg je landschapsfotografie, dan horen hier andere camera-instellingen bij dan voor bijvoorbeeld portretfotografie. We leggen je de basisinstellingen voor landschapsfoto's uit!
Wil je ook leren om prachtige landschapsfoto's te maken?
Bekijk dan onze Cursus Landschapsfotografie

Als je landschappen fotografeert, wil je vaak de weidsheid van een locatie in beeld brengen, waarbij eigenlijk alles scherp moet zijn. Voordeel is vaak dat er niets beweegt, dus dat biedt weer nieuwe mogelijkheden.

Basisinstellingen: 1 SEC / F 11 / ISO 100 /14 MM /statief / ND-filter

1 seconde sluitertijd is hier om twee redenen gedaan. Ten eerste om het diafragma van F 11 bij iso 100 te kunnen halen met het licht. Ten tweede om het effect van een ND-filter te zien. Een ND-filter zorgt voor langere sluitertijden en blur in water en luchten.

Via de app my Photo DOF is uitgerekend dat bij F 11 en een scherpstelafstand van 1 meter, alles van 25 centimeter tot oneindig scherp is. Dus zetten we het diafragma op F 11. Iso 100 in ingesteld voor minimale ruis, en omdat er niets beweegt, kun je het gebrek aan licht oplossen door de sluitertijd aan te passen. Gebruik bij landschap standaard een statief voor de minste kans op bewegingsonscherpte. Je kunt ook de zelfontspanner nog inschakelen, zodat je helemaal niet meer aan de camera komt tijdens het ontspannen.

Sluitertijd
De sluitertijd pas je aan als je meer effect wilt van een ND-filter. 30 seconden is een veelgebruikte tijd voor een zijdeachtige waterpartij. Een sluitertijd van vier minuten kun je gebruiken als je bewegende wolkenluchten in beeld wilt. Ook pas je de sluitertijd aan als het beeld te donker of licht wordt.

Diafragma
Om meer scherptediepte te hebben, kun je je diafragma nog instellen op F 16 of F 22, maar in de praktijk is F 11 meestal al genoeg voor totale scherpte, vooral in combinatie met een groothoek. Grote F-getallen gebruikt een fotograaf liever niet, want er treedt bij deze waarden snel diffractie op. Dit houdt in dat lichtstralen scheef verbuigen als ze door een te kleine diafragma opening moeten, waardoor niet de optimale scherpte wordt behaald. Dit geldt ook bij een te ver opengezet diafragma, alleen heet het verschijnsel dan chromatische abberatie. Een gemiddeld diafragmagetal geeft altijd de beste scherpte. Je kunt voor jouw objectief googelen op 'sweetspot'. Dit is het F-getal waarbij de scherpte optimaal is. Als je dus geen speciaal doel hebt met je diafragmawaarde, zoals scherptediepte of scherpteondiepte, kun je hem het beste op de sweetspot zetten.

Iso
Bij het fotograferen van een landschap hoeft de iso zelden omhoog, omdat er geen snelle actie in het beeld zit. Lager dan iso 100 zou nog kunnen, maar heeft in de meeste gevallen niet veel toevoegde scherpte. Althans niet wat je met je oog kunt waarnemen.

Statief
Je kunt ook zonder statief werken, maar meestal doe dat alleen als je hem niet mee kunt nemen op een lange wandeling. Een foto met statief geeft veelal een beter beeld. Al kan het je ook beperken, want een statief heeft een vaste hoogte. Vanuit een boom of vanaf de grond schieten wordt dan lastig. Haal je camera daarom ook regelmatig van het statief af om deze standpunten te onderzoeken. Vooral vanaf de grond maak je mooie beelden, en de harde ondergrond kan dan ook als statief dienen. Dat geldt ook voor kerkbanken, stenen en andere steady objecten. Je kunt zelfs je camera plat op de grond leggen en recht omhoog fotograferen, dan ligt hij helemaal optimaal stil.

ND-filter
Je kunt ook zonder ND-filter werken, maar dan ziet de wereld eruit zoals hij werkelijk is. Een ND-filter geeft rust in beeld, omdat je met de lange sluitertijden water egaler maakt, net als luchten. Het nadeel van een ND-filter is dat je langer bezig bent met instellen. Afhankelijk van het soort filter kun je niet meer door de zoeker kijken en moet je het filter op- en afdraaien om te kunnen scherpstellen en kadreren.